Układarka palet - sztaplarka

Układarka palet - sztaplarka

Układarka palet inaczej nazywana sztaplarką, służy do układania na sobie dwóch, lub więcej palet, w których każda kolejna pozostawiona zostaje w sposób automatyczny na ładunku palety poprzedzającej. Urządzenia te pracują w liniach transportu wykonując ściśle określony program, dopasowany do zadeklarowanej wysokości ładunku.

Sztaplarki wspomagają zatem automatyczne linie technologiczne w szczególności w obszarach pakowania, owijania i bindowania ładunków.

Podstawowe informacje o układarkach palet:

Funkcjonalności:

  • po wykryciu przez czujnik obecności palety nad widłami układarki paleta zostaje uniesiona,
  • następuje oczekiwanie i dojazd kolejnej palety w strefę pracy urządzenia,
  • po prawidłowym spozycjonowaniu uniesiona paleta zostaje odłożona na ładunku,
  • przy niewielkiej wysokości danego sztapla istnieje możliwość dalszego układania palet wg powyższego schematu aż do uzyskania oczekiwanej konfiguracji.

Głównymi zaletami tych urządzeń są: oszczędność mediów i pracy operatora wózka widłowego, czasu i miejsca potrzebnych dla przygotowania ładunku do transportu, czy składowania.

Konstrukcja sztaplarki wykonana ze stali cynkowanej galwanicznie, lub ogniowo, oraz z czarnej, węglowej stali St3S pokrytej powłoką ochronną, a także stali kwasoodpornej i nierdzewnej. Urządzenie napędzane jest przy pomocy motoreduktorów, lub w przypadku wymaganej większej precyzji pozycjonowania i prędkości przy pomocy serwonapędów.

W zależności od wysokości, oraz konfiguracji stacków, układarki mogą być oparte o czujniki, lub enkodery odpowiedzialne za prawidłowe umieszczenie ładunku.

« powrót

Układarka palet - sztaplarka
PRZYKŁADOWE WDROŻENIA:

2015. System transportu palet ze sztaplarką i wózkami
2015. System transportu palet ze sztaplarką i wózkami

System transportu palet składający się z przenośników wałkowych, łańcuchowych, obrotnic, magazynków palet, transferów wałkowych i łańcuchowych, zainstalowany u producenta artykułów higienicznych.

2014. System transportu palet
2014. System transportu palet

Zrealizowany w 2014 roku system transportu palet, który wykorzystywał urządzenia takie, jak przenośniki wałkowe, dźwignik nożycowy do niwelowania różnic poziomów, obrotnicę wałkową z transferem łańcuchowych. Dodatkowo w systemie zastosowano układarkę palet inaczej nazywaną sztaplarką.

2012. System transportu betonowych płytek elewacyjnych
2012. System transportu betonowych płytek elewacyjnych

System zaprojektowany i wykonany dla firmy z branży budowlanej. Zbudowany został z użyciem przenośników wałkowych napędzanych i łuku wałkowego. Dodatkowo w systemie została zastosowana układarka palet, zwana sztaplarką.

2008. System transportu palet ze sztaplarką
2008. System transportu palet ze sztaplarką

Prezentujemy kolejną realizację systemu transportu palet - tym razem system zbudowany z przenośników wałkowych wspartych układarką palet, nazywaną inaczej sztaplarką.