Sorter automatyczny

Sorter automatyczny

Sortery to szeroka gama urządzeń rozdzielających paczki, kartony, pojemniki, których konstrukcja jest zawsze indywidualnie dopasowana do oczekiwanej wydajności, dostępnej przestrzeni, ilości stanowisk odbiorowych.

W zależności od konstrukcji, możemy wyróżnić sortery:

  • sortery wałkowe tj. urządzenia oparte o przenośniki wałkowe z dodatkowymi elementami zwrotnymi nadającymi kierunek ładunkom, takie jak rolki kierunkowe, transfery pasowe, urządzenia pasowe
  • sortery taśmowe, stanowią zestawy krótkich przenośników pasowych, ustawionych prostopadle do kierunków ruchu, których aktywacja następuje w sposób automatyczny w zależności o oczekiwanej destynacji dla transportowanej jednostki, „Zrzut”/przekazanie towaru następuje w sposób dynamiczny i ciągły tj. bez zatrzymania przenośnika głównego. Urządzenia/elementy odbiorowe stanowią (w zależności od rodzaju ładunków) przenośniki, lub zsuwnie grawitacyjne
  • sortery modułowe, to sortery oparte o taśmy modułowe z dedykowaną strukturą powierzchni i konstrukcją nadającą odpowiednią prędkość i kierunek przesyłu ładunku.

Efektywne rozwiązania sortowania dla Twojej firmy

Sortery automatyczne przeznaczone są do znacznych wydajności transportujących nawet do 10 000 jednostek w ciągu godziny. Ich wydajność i praca w sposób ciągły wymaga opracowania indywidualnego rozwiązania, zarówno pod kątem mechaniki, jak i automatyki, stąd też systemy sortujące dostarczane są z dedykowanym oprogramowaniem opartym o systemy dynamicznego skanowania/detekcji.

« powrót