Spychacz pneumatyczny

Spychacz pneumatyczny

Spychacz pneumatyczny jest urządzeniem uzupełniającym wszelkiego rodzaju systemy transportu i zrobotyzowanej paletyzacji. Główne zastosowanie znajduje w obszarach precyzyjnego pozycjonowania jednostek ładunkowych, oraz przy zmianach ich kierunku.

Podstawowe informacje o spychaczu pneumatycznym:

  • spychacz jak każde urządzenie projektowany jest zawsze z uwzględnieniem właściwości fizycznych danego ładunku, pozycji pracy i współpracujących przenośników. Jego kształt i zastosowany siłownik dostosowany jest do przemieszczanej masy, oraz prędkości i częstotliwości pracy spychacza
  • odmianą spychacza jest kierownica pneumatyczna, czasami nazywana zwrotnicą, stosowana w aplikacjach, które wymagają zmiany kierunku transportu bądź szybkiego przemieszczenia ładunków pomiędzy sąsiednimi nitkami transportowymi
  • w większości systemów spychacze działają w sposób automatyczny w powiązaniu z systemem czujników umieszczonych na linii, która nadaje logikę ich aktywacji (działaniu). Urządzenia te mogą być jednak dostarczane w wersji sterowalnej przez człowieka np. jako wyposażenie stanowisk roboczych. Ich aktywacja następuje wtedy przy pomocy przycisków ręcznych, bądź nożnych.
  • urządzenie charakteryzuje się prostą i niezawodną konstrukcją opartą o standardowe podzespoły dostępne na rynku i proste w montażu, czy wymianie. Dzięki temu konserwacja i eksploatacja sprowadza się do okresowych przeglądów, kontroli stanu połączeń śrubowych, czy ewentualnych śladów zużycia siłowników
  • jako alternatywne rozwiązania techniczne należy wyróżnić spychacze wykorzystujące siłowniki elektryczne, pozycjonery oparte o serwonapędy, czy symetryzatory.
« powrót

Spychacz pneumatyczny
PRZYKŁADOWE WDROŻENIA:

2021. System transportu pojemników „szyty na miarę”
2021. System transportu pojemników „szyty na miarę”

Magazyn Klienta z branży weterynaryjnej został wyposażony w układ przenośników wspomagających proces kompletacji towaru do wysyłki. Cały obszar regałów został podzielony na strefy a przez środek, w osi poprowadzono główną linię przenośników.

2020. System transportu i sortowania kartonów wraz z pomostem magazynowym
2020. System transportu i sortowania kartonów wraz z pomostem magazynowym

Ciekawy projekt automatyzacji procesów kompletacji i pakowania. Na inwestycję składały się pomosty magazynowe typu lotnisko połączone z systemem regałów półkowych DIMAX na pomoście, oraz automatycznym systemem transportu przenośnikowego.

2017. System transportu kartonów w branży opakowaniowej
2017. System transportu kartonów w branży opakowaniowej

Dla jednego z największych producentów w branży opakowań zrealizowaliśmy system transportu pustych kartonów składający się z przenośników taśmowych prostych i ukośnych, przenośników wałkowych, zsuwni grawitacyjnych, stołów kulowych i wielu typów spychaczy pneumatycznych.

2015.  Zintegrowany system transportu, paletyzacji, pakowania, oraz składowania  w zakładzie przetwórstwa mlecznego
2015. Zintegrowany system transportu, paletyzacji, pakowania, oraz składowania w zakładzie przetwórstwa mlecznego

Automatyczny system transportu i paletyzowania produktów z wykorzystaniem robotów przemysłowych, oraz system transportu pełnych palet z przejazdem przez tunel chłodniczy, wraz z końcowym owijaniem folią stretch, oraz naniesieniem odpowiedniej etykiety po obu stronach palety.