Przenośniki pionowe

Przenośniki pionowe

Przenośniki pionowe stanowią doskonałe uzupełnienie systemów transportu palet, systemu modułowego jak również technologicznego. Często mylone z windami czy dźwigami towarowymi stanowią jedno z urządzeń linii komunikującej różne poziomy pracy w głównej mierze kondygnacje budynków.

Ze względów na ich budowę i przeznaczenie, możemy wyróżnić systemy oparte o:

  • przenośniki pionowe jednosłupowe. Systemy oparte o te urządzania są wykorzystywane w transporcie elementów lekkich (paczki, kartony, pojemniki). Działają z prędkością do 1m/s przewożąc lekkie elementy o masie do 50kg, łącząc tym samym poszczególne nitki transportowe znajdujące się na kilku poziomach niemalże w sposób ciągły. Na tzw. karetce może zostać umieszczony przenośnik taśmowy, wałkowy bądź łańcuchowy, w zależności od konfiguracji pozostałej części systemu. Całość stanowi lekka i zwarta konstrukcja samonośna kotwiona do posadzki, rzadziej mocowana również do stropu / ściany. W systemach paletowych przenośniki jednosłupowe dedykowane są do lżejszych ładunków (max 400kg) jednakże projektując dodatkowe oparcie o ścianę czy strop, można przewozić ładunki nawet dwukrotnie cięższe. Przenośniki jednosłupowe cechuje zwarta konstrukcja, niewielka przestrzeń zabudowy, oraz dostawa urządzeń w pełni zmontowanych, gotowych do podłączenia.
  • przenośniki pionowe czterosłupowe. Urządzenia przeznaczone głównie do transportu paletowego i znacznych obciążeń ładunkami o masach do 3 ton. Solidna konstrukcja oparta o cztery słupy może przewozić jednocześnie do dwóch palet CHEP, komunikując kondygnacje budynków do wysokości kilkunastu metrów.
  • przenośniki kontynuacyjne - to urządzania wykorzystywane w transporcie technicznym ładunków o masie do 50kg. Działają w sposób ciągły automatycznie pobierając i oddając transportowane ładunki z połączonymi nitkami. Wykorzystywane wszędzie tam gdzie niezbędna jest szybka zmiana poziomu, dostępna jest niewielka przestrzeń do zabudowy i należy zapewnić ciągłość odbioru towaru przy braku zatrzymania linii.

Przenośniki pionowe pracując w systemie łączącym przenośniki zasilające i odbiorowe, są doskonałą alternatywą dla dźwigów towarowych (wind). Pomimo faktu, iż konstrukcyjnie nie odbiegają w znaczny sposób od urządzeń dźwigowych, ze względu na bezpieczną i bezkontaktową (brak bezpośredniej ingerencji człowieka), systemy oparte o przenośniki pionowe nie podlegają rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego.

PROMAG S.A. oferuje gotowe, kompleksowe rozwiązania magazynowe, łączące dostawę pomostu wraz ze zintegrowanym system za/rozładunku skomunikowanym poprzez przenośnik pionowy. System posiada szereg zalet, w tym:

  • zintegrowane rozwiązanie dedykowane do pomostów magazynowych,
  • obsługa z poziomu posadzki (powierzchnia robocza rolek 80mm) poprzez ręczny wózek paletowy bez konieczności wykonania prac budowlanych ( podszybia )
  • praktycznie bezobsługowy system transportu w którym odbiór palet następuje w sposób automatyczny
  • możliwość zastosowania dowolnie długich buforów paletowych wykorzystywanych np. w kompletacji wysyłek
  • łatwy dostęp konserwacyjny i serwisowy do wszystkich urządzeń
  • obniżenie kosztów eksploatacyjnych poprzez brak rejestracji i dozoru UDT

Systemy oparte o przenośniki pionowe wykorzystywane są również jako element większego systemu transportu. Dotychczasowe realizacje PROMAG S.A. z powodzeniem komunikują linie rozmieszczone na czterech kondygnacjach.

Urządzenia znajdują szerokie zastosowanie w liniach transportowych, które ze względu na swój przebieg muszą ominąć przeszkody wynikające z przebiegu infrastruktury, kształtu / poziomów budynków, jak również drogi transportowe czy bramy. Każdy system jest zatem indywidualnie projektowany w zależności od potrzeby, jak również wymaga współpracy i uzgodnień konstruktorów z Klientem, wszystko to w celu uzyskania najlepszego rozwiązania dogodnego dla użytkownika ostatecznego.

« powrót