2022. Automatyczny system transportu i gęstego składowania AutoMAG MOVER

2022. Automatyczny system transportu i gęstego składowania AutoMAG MOVER

Automatyka wspierająca i integrująca procesy produkcji, magazynowania i logistyki to rozwiązanie jakie wdrożono w firmie zajmującej się produkcją oleju rzepakowego. Składa się ono z czteropoziomowego bloku regałowego o nieregularnym kształcie, ściśle dopasowanym i maksymalnie wykorzystującym dostępną kubaturę obiektu.

Magazyn automatyczny obsługiwany jest przez współpracujące ze sobą urządzenia AutoMAG Mover i AutoMAG Shuttle, oraz dwa systemy przenośników pionowych transportujących palety i urządzenia pomiędzy poszczególnymi poziomami. Dedykowany komplet urządzeń realizuje operacje, takie jak wysyłka materiałów na produkcję, odbiór gotowych produktów, oraz obsługę całego procesu wysyłki i organizacji towarów w strefie doków przeładunkowych.

Automatyczny magazyn, oprócz podstawowej funkcji składowania towaru, pełni też rolę buforu wspierającego proces szybkiego wydania w zależności od potrzeb danego procesu. W celu maksymalizacji wydajności układu transport towaru pomiędzy piętrami zrealizowano za pomocą dwóch przenośników pionowych: jednego odpowiedzialnego za transport ładunku paletowego, drugiego transportującego zestaw urządzeń AutoMAG Mover oraz Shuttle.

Poprzez zastosowanie integracji i fizycznego połączenia linii przenośników paletowych posiadanych już przez Klienta z systemem PROMAG, umożliwiono odbiór towarów bezpośrednio z obszaru produkcji. System wymagał dodatkowej implementacji etykieciarki automatycznej, dzięki której również proces znakowania palet został w pełni zautomatyzowany.

Dzięki otwartej strukturze głównego boku bloku regałowego operator ma możliwość pobrania towaru z gniazda regałowego przy jednoczesnym wykorzystaniu wózka AutoMAG Shuttle – półautomatycznego satelity sterowanego radiowo. Obsługa bloku jest zatem możliwa zgodnie z zasadą LIFO jak i FIFO. Wdrożenie podwójnej obsługi regału pozwala na zwiększenie wydajności całości układu, oraz umożliwia pracę po obu stronach systemu niezależnie od zajętości poszczególnych urządzeń.

Systemem steruje i w całości nadzoruje wdrożony przez PROMAG S.A. autorski system zarządzania magazynem WMS  PROMAG. Integruje on całość procesów magazynowych z procesami produkcyjnymi współpracując w tym celu z istniejącym systemem ERP użytkownika.

« powrót