2019. Automatyczny system transportu i składowania

2019. Automatyczny system transportu i składowania

System transportu w niniejszej realizacji stanowi wstęp do rozbudowanego automatycznego systemu składowania palet, który PROMAG S.A. wdrożył u Klienta z branży mleczarskiej. Zastosowano tutaj innowacyjny system AutoMAG Mover, który w pełni wyklucza udział człowieka w procesie załadunku i rozładunku regału.

Urządzenia technologiczne uzupełniają system m. in. o przenośnik pionowy AutoMAG Lift pozwalający przemieszczać palety na odpowiedni poziom składowania, natomiast platforma AutoMAG Mover wraz z układem satelit AutomMAG Shuttle dbają o doprowadzenie jednostki do docelowej destynacji w regale.

Linia przenośników bezpośrednio łączy się z istniejącym wyjściem z produkcji Klienta. 

Układ transferów i obrotnic zapewnia odpowiednią orientację palety przy wydawaniu na bocznicę do odbioru wózkiem widłowym oraz przy podaniu na automatyczny magazyn.

Wdrożone rozwiązanie to w pełni automatyczny system gęstego składowania AutoMAG Mover składający się z:

  • dedykowanego systemu przenośników transportujących palety z produkcji do magazynu,
  • przenośnika pionowego AutoMAG Lift, który dostarcza palety i wózki transferowe AutoMAG Mover na wymagany poziom w bloku regałowym,
  • 3 wózków AutoMAG Mover, które przemieszczają palety i wózki wahadłowe AutoMAG Shuttle wzdłuż bloku regałowego,
  • 3 wózków AutoMAG Shuttle, które umieszczają palety wewnątrz kanału regałowego,
  • systemu regałów gęstego składowania z 7 poziomami składowania,
  • autorskiego oprogramowania PROMAG do zarządzania pracą systemu składowania.

Uzyskane przez Klienta korzyści:

  • wysoki współczynnik wykorzystania kubatury magazynu,
  • automatyzacja operacji magazynowych,
  • redukcja kosztów, głównie pracowniczych,
  • przyspieszenie procesów.« powrót