2017. System transportu palet z estakadą

2017. System transportu palet z estakadą

To kolejna realizacja z estakadą firmy PROMAG. Projekt wykorzystujący zaawansowane sterowanie przenośnikami wałkowymi, obrotnicą i przenośnikami pionowymi w celu zapewnienia bezpiecznego przemieszczenia palet o masie do 1500kg w sposób niezakłócający dotychczasowemu funkcjonowaniu hali produkcyjnej i magazynowej. Zastosowana przez nas zintegrowana zabudowa konstrukcji wsporczej poprzez dedykowane urządzenia transportu umożliwia efektywne wykorzystanie przestrzeni bez wprowadzania fundamentalnych zmian w dotychczasowym rozmieszczeniu maszyn, urządzeń i ciągów komunikacyjnych.

W przemyśle meblowym często można spotykać się z komponentami wielkogabarytowymi. W powyższym projekcie, istotnym wyzwaniem okazała się charakterystyka jednostek transportowych. Pomimo zastosowania standardu europalety transportowany ładunek ma możliwość wystawania z obrysu palety nawet o połowę swojego wymiaru, przy czym załadunek wózkiem widłowym może prowadzić do niepożądanych przemieszczeń towaru. Dodatkowo wymóg funkcji buforowej, oraz pracy rewersyjnej systemu skłonił nas do zastosowania kompleksowych układów detekcji w postaci m.in. bramek obrysu, czy kontroli długości, których pomiary wykonywane są w ruchu w czasie rzeczywistym.

Stosowane przez nas rozwiązania stworzyły okazję do wsparcia procesów akwizycji danych w postaci ciągłego monitorowanie i rejestracji wydajności systemu. Wierzymy, że ciągły rozwój techniki, standardów zarządzania, m.in. ISO 9001 oraz wymagań odbiorców końcowych, w najbliższych latach będzie wymuszał na wytwórcach zapewnienie kompleksowej identyfikowalności przedmiotów pracy. Zapewnić to może jedynie racjonalnie wykorzystanie automatyki przemysłowej.

Bezpieczeństwo pracowników stanowi dla PROMAG S.A. fundamentalną wartość, dlatego też dołożyliśmy wszelkich starań przy konstrukcji osłon stały i automatyki bezpieczeństwa, w szczególności przy wdrożeniu i integracji układu kurtyny przeciwpożarowej, oraz systemu podtrzymania napięcia zasilania w sytuacjach awaryjnych (UPS).

Jako cenne doświadczenie wynikłe z projektu należy również nadmienić możliwość ponownego wykorzystania koncepcji obrotnicy o nisko umieszczonej powierzchni roboczej, oraz rozplanowania przejść serwisowych w trudnodostępnych miejscach.

« powrót