System przenośników do transportu pojemników i kartonów w e-commerce

System przenośników do transportu pojemników i kartonów w e-commerce

Dla jednego z Klientów prężnie działającego na rynku polskiego e-commerce w zakresie wysyłkowej sprzedaży wyrobów farmaceutycznych i drogeryjnych wdrożyliśmy kilkukondygnacyjny, automatyczny system transportu pojemników wraz z antresolą magazynową, oraz systemem regałów półkowych DIMAX. W ramach realizacji zespół inżynierów odpowiedzianych za projekt opracował rozwiązanie jedno-, dwu- oraz trzypoziomowych linii przenośnikowych dopasowując je do potrzeb i wymagań obszaru, oraz realizowanych w nim zadań oraz złożonej infrastruktury obiektu.

Linia przenośnikowa mająca swój początek w dwóch kluczowych punktach na parterze transportuje pojemniki zbiorcze z artykułami do strefy pickingu poprzez jednosłupowe przenośniki pionowe na pomosty magazynowe. Tam odłożone przez magazynierów oraz przewoźników jednostki transportowe docierają na jedną z trzech bocznic pickingowych, gdzie rozdzielane są na poszczególne grupy asortymentowe przez operatorów, lub trafiają ścieżką ekspresową z magazynu bezpośrednio do strefy pakowania. Dla każdej z bocznic przyporządkowany jest jeden z trzech punktów załadowczych skąd automatycznie zebrane towary trafiają do stanowisk pakujących. Opróżnione kuwetki trafiają oddzielnym, drugim poziomem systemu transportowego z powrotem do strefy magazynowej. W sposób analogiczny system funkcjonuje  w strefie pakowania.

Oddzielny poziom transportu przesyła puste pojemniki na powrót do strefy pickingu. W strefie pakowania obsługa pobiera kuwetki z artykułami, gdzie są pakowane do kartonów wysyłkowych i odkładane na trzeci z kolei poziom - system przenośników taśmowych  przy pomocy którego trafiają do strefy zbiórki zamówień. Tak skompletowane paczki porządkowane są pod kątem destynacji i zabierane przez przewoźników w celu dostawy do Klientów końcowych.

Całość systemu funkcjonuje dzięki zintegrowaniu systemu transportowego z systemami wspomagania zbiórki pick by light oraz nadrzędnym, zarządzającym oprogramowaniem klasy WMS. Zastosowanie tak złożonego, wielopoziomego systemu transportu ograniczyło do minimum ręczną zbiórkę towarów pośród regałów magazynowych tworząc system oparty o zasadzie „towar do człowieka”. Kompleksowa realizacja inwestycji przez firmę PROMAG S.A.  pozwoliła na znaczący wzrost wydajności i zmniejszenie brakujących zasobów ludzkich, wzrost ergonomii i ograniczenie pracy fizycznej operatorów przy operacjach transportowych. Komfort pracy pickerów przełożył się bezpośrednio na zwiększenie jakości świadczonych usług i redukcję pomyłek pakowanego/wysyłanego towaru do ostatecznych odbiorców.

« powrót