Estakada – techniczny łącznik pomiędzy halami jako miejsce implementacji automatycznego systemu transportu palet w celu lepszego skomunikowania procesów produkcji i magazynowania

Estakada – techniczny łącznik pomiędzy halami jako miejsce implementacji automatycznego systemu transportu palet w celu lepszego skomunikowania procesów produkcji i magazynowania

Dla Klienta z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, będącego wieloletnim i zaufanym partnerem PROMAG S.A. opracowano dedykowany system transportu palet pomiędzy dwiema halami magazynowymi połączonymi estakadą. Ze względu na trwającą rozbudowę zakładu, realizacja zadania wymagała od inżynierów PROMAG S.A. ciągłej współpracy z Generalnym Wykonawcą w zakresie technicznym jak i organizacyjnym. Szeroka wiedza oraz doświadczenie kadry PROMAG S.A. pozwoliły na szybkie zakończenie prac oraz przekazanie Klientowi dedykowanego rozwiązania, usprawniającego procesy intralogistyczne w zakładzie.

W przedmiotowej realizacji PROMAG S.A. opracował koncepcję transportu palet składającą się z połączonych ze sobą przenośników wałkowych, obrotnicy do palet, oraz dwóch przenośników pionowych umożliwiających transport ładunków na wysokości estakady.

Zastosowanie najwyższej jakości komponentów renomowanych producentów, oraz autorskiego systemu sterownia opracowanego przez inżynierów PROMAG S.A. pozwoliło osiągnąć pełną automatyzację transportu palet, co wpłynęło na poprawę wydajności oraz stabilności procesów intralogistycznych. Na życzenie Klienta urządzenia wyposażono także w możliwość buforowania ładunków w estakadzie, oraz dwukierunkowy transport palet.

Dzięki implementacji rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa, takich jak m.in.: czujniki, oraz kurtyny bezpieczeństwa, a także zamknięte strefy serwisowe monitorowane przez dedykowany obwód sterownia, system transportu palet dostarczony przez PROMAG S.A. umożliwia realizację zadań ograniczając w znaczącym stopniu ryzyko wystąpienia zagrożeń i urazów na stanowisku pracy.

W powyższej realizacji kluczowa była także współpraca systemu transportu palet z instalacją przeciwpożarową Klienta. Inżynierowie PROMAG S.A. wdrożyli sprawdzone rozwiązanie umożliwiające bezpieczny transport ładunków pomiędzy dwoma strefami pożarowymi, eliminując przy tym ryzyka, takie jak m.in. zanik zasilania głównego, oraz kolizja bramy przeciwpożarowej z poruszającą się na przenośniku paletą.

Wdrożone rozwiązanie wpłynęło na poprawę efektywności, oraz ergonomii pracy w zakładzie Klienta, przyczyniło się także do poprawy stabilności procesów wewnątrzzakładowych.

« powrót