System transportu palet w branży farmaceutycznej

System transportu palet w branży farmaceutycznej

Dla naszego stałego Klienta, polskiego lidera w branży farmaceutycznej, wykonaliśmy system transportu palet tworzywowych i ryglowanych pojemników o podstawie typowej dla palety EUR. Instalacja znajduje się w nowym zakładzie produkcyjno-magazynowym pod Warszawą i stanowi element kompleksowego wyposażenia logistycznego dostarczonego przez PROMAG S.A.

Jako części składowe systemu wyróżnić można m.in.: urządzenie transportu pionowego, przenośniki łańcuchowe buforujące, transfery wałkowe, umożliwiające zachowanie orientacji przestrzennej palety, układ statycznego pomiaru masy oraz kontroli obrysu, bramy szybkobieżne dostępowe czy brama awaryjna przeciwpożarowa.

Obsługa dedykowana jest do współpracy z wózkami elektrycznymi z unoszeniem. Obszar pracy operatora oddzielony jest od transportujących urządzeń bramą dostępową, której otwarcie możliwe jest wyłącznie po ustaniu lokalnych ruchów niebezpiecznych. Prawidłowe załadowania/odebrania towaru operator potwierdza poprzez przełącznik linki pociągowej dostępny z poziomu wózka z platformą. System na co dzień pracuje w obu kierunkach. Rezerwację zmiany kierunku operator może wykonać z dwóch stanowisk rozładunkowo-załadunkowych.

Dla każdej jednostki transportowej rejestrowany jest czas, kierunek przepływu oraz masa. Kontroli podlega także liczba odrzuconych palet w wyniku błędu obrysu i przekroczenia nastawionej masy. Całość danych obrazuje system SCADA dostępny wyłącznie w sieci LAN fabryki.

 

Realizację cechuje podwyższony poziom zabezpieczeń, spełniających restrykcyjne wymagania zapewnienia bezpieczeństwa operatorom oraz pracownikom utrzymania ruchu. Za przykład mogą posłużyć trzy bramy szybkobieżne, każda w pełni zgodna z wymaganiami norm zharmonizowanych dla osłon ruchomych dopuszczonych do kontaktu z ludźmi. Kurtyny bezpieczeństwa wygradzające strefę buforowania wykonano w najwyższej dostępnej na rynku rozdzielczości.

Dostęp do części serwisowej zapewnia furtka w wygrodzeniu systemowym, doposażona w kombinację redundantnych zabezpieczeń: klamki ryglującej safety aniti-lock, stacyjki resetu lokalnej części obwodu bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia pod kłódkę LOTO. Pomost dostępowy do maszynowni przenośnika pionowego zabezpieczono po obwodzie pełną barierką i krawężnikami. Wejście z kosza drabiny prowadzi przez bramką ramkę samozamykającą. Jednostkę napędową zamknięto w demontowanej zabudowie.

 

Świadomi ryzyka, jakie niesie z sobą transport pomiędzy dwoma odrębnymi strefami pożarowymi, szczególną uwagę zwróciliśmy na wykonanie bramy przeciwpożarowej oraz integracji tejże z układem sterowania transporterami. Dobrany algorytm minimalizuje ryzyko zblokowania transportowanej jednostki w prześwicie bramy przeciwpożarowej.

 

Istotne wyzwanie projektowe stanowiła ograniczona przestrzeń. Stanowisko na piętrze zlokalizowano w wąskim korytarzu transportowym. Wykazując się dużą dozą zaufania nowy budynek przystosowano pod instalację symetrycznego systemu transportowego, przyległego do zaprezentowanej realizacji. Plany dalszej rozbudowy umożliwiają wykorzystanie istniejących miejsc załadunkowych lub rozwiązanie niezależnego systemu, z nowymi stanowiskami pracy.

Wdrożenie w roku 2020 zbiegło się w czasie z pierwszymi miesiącami globalnego stanu pandemii, w tym z licznymi utrudnieniami w logistyce międzynarodowej oraz restrykcyjnymi obostrzeniami zdrowotnymi dotyczącymi pracowników podwykonawców. Realizacja stanowi dla nas cenne doświadczenie utwierdzające w słuszności obranego przez nas elastycznego podejścia do zmiennych warunków otoczenia i wymagań Klienta.

« powrót