2017. System transportu palet

2017. System transportu palet

Dla jednego z naszych wieloletnich dostawców - producenta napędów – zrealizowaliśmy złożony projekt połączonych systemów transportu palet EUR, DHP, oraz rozwiązań niestandardowych. W założeniach przyjęto maksymalizację wykorzystania komponentów własnych Klienta w tworzoną konstrukcję, w tym też rozproszenie sieci falowników lokalizowanych bezpośrednio w zabudowach przy napędach. Jest to pierwsza taka realizacja na rynku polskim oparta o innowacyjne rozwiązanie firmy NORD.

W realizacji PROMAG wykorzystał wózek transportowy napędzany z torowiskiem o wysokości roboczej 80mm, który pełni funkcję rozdzielnika dystrybucji poszczególnych jednostek ładunkowych na odpowiednie nitki odbiorowe.

W celu zapewnienia pełnej identyfikowalności, oraz wstępnej kontroli jakości dołożono wszelkich starań w integracji naszych przenośników z liniami produkcyjnymi, układem pomiaru masy, oraz systemem identyfikacji transportowanych komponentów– WSM. Całość zbudowano z myślą o dalszej rozbudowie o dodatkowe linie wielopoziomowe buforujące towar na magazynie.

Mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników, projektując nasz system zwróciliśmy baczną uwagę na ten aspekt, w szczególności w odniesieniu do współpracujących linii produkcyjnych, stanowisk kontrolnych, oraz rozbudowanej linii lakierniczej i przenośników podwieszanych. Wszelkie wysokości robocze dobrano mając na uwadze współpracujące stanowiska pracy, w przypadku kompletacji, zaprojektowano ergonomiczny podest współpracujący z dźwignikiem nożycowym, co pozwoliło wyeliminować zbędne ruchy pracowników przy unoszeniu i odkładaniu komponentów gotowych do wysyłki. System w założeniach pozwala ograniczyć użycie podnośników jezdniowych – załadunek i rozładunek można przeprowadzić standardowym wózkiem podnośnikowym ręcznym. Sterowanie układem przyjmowania i wydawania towarów przeprowadzane jest w sposób automatyczny z wykorzystaniem detekcji wózków podnośnikowych na zasadzie pętli indukcyjnej. Rozwiązanie to pozwala na sprawną obsługę magazynu bez konieczności schodzenia operatora z wózka.

Ciekawym rozwiązaniem jest także zastosowanie obrotnicy opartej o konstrukcje niskoprofilowe z wysokością roboczą ~80mm. Urządzenie wraz ze współpracującymi przenośnikami spełnia wymagania i technologiczne potrzeby Klienta bez konieczności ingerencji w konstrukcję posadzki. Technologia niskoprofilowa opracowana w celu zapewnienia obsługi systemów transportu poprzez ręczne wózki paletowe (tzw. paleciaki).

« powrót