2017. Systemy transportu palet z przenośnikami pionowymi

2017. Systemy transportu palet z przenośnikami pionowymi

Dla jednego z największych producentów wykładzin i włóknin wykonaliśmy dwa niezależne automatycznie systemy transportu palet z przenośnikami pionowymi niepodlegającymi pod odbiory Urzędu Dozoru Technicznego i niewymagającymi od naszych Klientów wykonania prac budowlanych w postaci podszybia, przy wysokości roboczej całego układu na 80mm (umożliwiającymi załadunek i odbiór palet wózkiem paletowym ręcznym).

 

W tym projekcie występowało wiele jednostek ładunkowych o wymiarach min. 760x760mm do max. 1200x1100mm z towarem wystającym poza obrys palety po 250mm na stronę, oraz max masie 1300kg.

« powrót