2019. System transportu pojemników dla dystrybutora części automotive

2019. System transportu pojemników dla dystrybutora części automotive

Zdjęcia niniejszej realizacji prezentują system przenośników wykonany dla kolejnego Klienta zajmującego się dystrybucją części automotive. W odróżnieniu do poprzedniej realizacji, logika pracy polega na kompletacji towaru do pojemników i ich transporcie do odpowiedniego obszaru pakowania i wysyłki.

Proces rozpoczyna się na antresoli magazynowej, gdzie na 4 poziomach rozmieszczone zostały linie załadunkowe. Pracownicy po skompletowaniu zamówienia do pojemnika umieszczają go na rolkach, po czym jest on w trybie automatycznym transportowany przez układ przenośników łączący linie w jedną zbiorczą estakadę, poprowadzoną przez kilka pomieszczeń magazynowych.  W zależności od docelowej destynacji towaru w pojemniku, jest on kierowany na jeden z dwóch obszarów sortowania. Każdy taki obszar składa się z pętli buforującej oraz bocznic grawitacyjnych. Pojemniki są identyfikowane przy pomocy skanera kodów kreskowych i w oparciu o dane zawarte w tym kodzie, kierowane na właściwą bocznicę, skąd odbierają je pracownicy.

System charakteryzuje się wysoką wydajnością przepływu przez kluczowe węzły (ponad 1200 pojemników na godzinę) dzięki zastosowaniu zjazdów kątowych typu „pop-up”. Komunikacja między wieloma poziomami została zapewniona przy pomocy przenośników taśmowych ukośnych. Sortowanie w obszarze odbioru pojemników jest realizowane przy pomocy transferów paskowych modułowych. Technologia napędu linii rolkowych oparta o elektrorolki gwarantuje bezpieczeństwo, wysoką jakość, prostotę, ale niskie zużycie energii. Doskonale sprawdza się zarówno  w gęsto buforujących obszarach funkcyjnych systemu jak i na estakadach przesyłających pojemniki na duże odległości.

Powyższa konfiguracja techniczna stanowi optymalne rozwiązanie funkcjonalności wymaganej przez procesy wykonywane w magazynie Klienta.« powrót